Platform centrale Ondernemingsraden Bouw & Bagger

Het Platform Centrale Ondernemingsraden Bouw & Bagger (PCOBB) behartigt de belangen van Nederlandse ondernemingen in de Bouw- en Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW-sector) en levert op die manier een structurele en positieve bijdrage aan de medezeggenschap bij de aangesloten bedrijven. Deze belangenbehartiging beperkt zich in principe tot aangelegenheden van gemeenschappelijk belang. Momenteel vertegenwoordigt het platform ruim 70.000 medewerkers.