Over ons

Het platform bestaat uit leden van (centrale) ondernemingsraden van in Nederland gevestigde ondernemingen in de Bouw- en GWW-sector.

Wat doen we

Het PCOBB is opgericht vanuit de behoefte van een aantal medezeggenschapsorganen bij de grote Bouw- en GWW-concerns, om elkaar op regelmatige basis te ontmoeten en hierbij informatie en ervaringen uit te wisselen. Deze behoefte ontstond, omdat er steeds meer vraagstukken bij de medezeggenschapsorganen op tafel kwamen, die het niveau van de eigen onderneming overstegen en die vroegen om een gemeenschappelijke benadering vanuit de bedrijfstak.

We doen dit door:

  • Het delen van kennis, inzichten en ervaring met elkaar, over allerlei onderwerpen/aangelegenheden;
  • Het organiseren van themabijeenkomsten over thema‚Äôs die leven bij de deelnemers (participatie, duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid, privacy etc.);
  • Het bepalen van gemeenschappelijke standpunten en het uitdragen hiervan;
  • Het stimuleren van onderlinge contacten;
  • Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden (veiligheid) op projecten.

Werkwijze

Het platform vergadert minimaal vier maal per jaar, waarbij beurtelings een van de bedrijven van de aangesloten ondernemingsraden optreedt als gastheer. De agenda voor deze vergaderingen wordt door het bestuur gemaakt naar aanleiding van ingezonden concernrapportages. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen de leden informatie uit over onderwerpen waarmee zij geconfronteerd worden, komen actuele thema's aan bod, geven bestuurders of stafmedewerkers presentaties over hun onderneming en worden externe deskundigen in de gelegenheid gesteld, hun zienswijze te geven met betrekking tot ontwikkelingen binnen de bedrijfstak.

Elk aangesloten medezeggenschapsorgaan heeft de mogelijkheid om maximaal twee leden af te vaardigen naar het PCOBB. Het platform beschikt over een bestuur, bestaande uit vijf leden. De voorzitter, secretaris en vicevoorzitter treden op als Dagelijks Bestuur.