Lidmaatschap

De meerwaarde van deelname aan het platform ligt niet alleen in de onderlinge uitwisseling van informatie en de mogelijkheid om kennis uit te breiden. Een gezamenlijke inzet van ondernemingsraden draagt bij tot een sterkere onderhandelingspositie, waardoor de slagkracht van de ondernemingsraden wordt vergroot.

Waarom lid worden?

Als deelnemer kun je de bijeenkomsten bijwonen, gebruik maken van het netwerk voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen en je kunt deelnemen aan jaarlijkse themabijeenkomst.

Vanwege het internationale karakter van een aantal aangesloten ondernemingen, is het PCOBB vertegenwoordigd in de Stichting Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg (MNO), het overlegplatform van ondernemingsraden van multinationale ondernemingen.

Voorwaarden voor deelname

  • De voorwaarden voor deelname aan het platform zijn:
  • De onderneming beschikt over een ondernemingsraad,
  • De hoofdactiviteit van de onderneming ligt in de Bouw-, of GWW-sector en
  • De onderneming is gevestigd in Nederland.

Kosten lidmaatschap

Elke deelnemende ondernemingsraad betaalt een financiële bijdrage voor het lidmaatschap van het PCOBB. Dit jaarlijks vast te stellen bedrag (voor 2021 € 350, -) wordt gebruikt om administratieve en secretariële kosten te dekken.

Wat betekent het lidmaatschap?

Deelname is niet vrijblijvend. Van de deelnemers wordt niet alleen verwacht dat zij aanwezig zijn bij reguliere of extra vergaderingen, maar ook dat zij een actieve bijdrage leveren. Dit vergt van elke deelnemer een open en transparante instelling en de bereidheid om anderen deelgenoot te maken van zaken die op dat moment spelen binnen de eigen onderneming.

Hoe kun je lid worden?

Neem contact op met ons secretariaat of vul het aanvraagformulier in.